Nowy Jork
Nasza misja
7.jpg

Mądre inwestowanie jest inwestowaniem w wartość. Wartość, którą otrzymujesz musi być wyższa niż cena, jaką płacisz

 

- Charlie Munger 

"Pomagamy inwestorom, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się nieruchomościami, uzyskać łatwy dostęp do zysków z rynku mieszkań pod wynajem.

 

Kupujemy ruiny i tworzymy z nich mieszkania komfortowe, w dobrych lokalizacjach i w przystępnych cenach.

Nabywamy mieszkania okazjonalnie, poniżej cen rynkowych, dzięki czemu generujemy wyższą wartość już na starcie.

Inwestujemy wyłącznie kapitał własny Spółki (Equity) bez zaciągania długów, co powoduje większe bezpieczeństwo inwestycji a z drugiej strony niższe koszty. Dzięki temu możemy oferować inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu, a najemcom przystępne ceny najmu"

Wojciech Gil

współzałożyciel, członek zarządu

Jak działa spółka?

Urbum zajmuje się nabywaniem mieszkań pod wynajem, zapewniając dostęp do rynku nieruchomości inwestorom indywidualnym poszukującym bezpiecznego miejsca do długoterminowego zainwestowania kapitału.

Ponieważ inwestujemy grupowo, ryzyko pojedynczego inwestora rozkłada się na cały portfel nieruchomości posiadanych przez Spółkę. 

Model biznesowy Urbum jest prosty:

  • przyłączasz się do Spółki na podstawie przystąpienia do Umowy Spółki i podpisania Umowy Wspólników

  • wnosisz kapitał do Spółki 

  • 100% środków inwestujemy bezpośrednio w mieszkania pod wynajem

  • otrzymujesz przychody pasywne z zysków spółki pochodzących z wynajmu nieruchomości

  • poza dochodami z najmu, uczestniczysz także w długoterminowym wzrost wartości nieruchomości posiadanych przez Spółkę, ponieważ jesteś jej współwłaścicielem

  • inwestujemy wyłącznie gotówkę - nie posiłkujemy się długiem, więc nie ponosimy żadnego ryzyka kredytowego, a cały kapitał jest zabezpieczony w nieruchomościach

  • dzielimy się wypracowanym zyskiem - nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji od naszych inwestorów, nie pobieramy stałego wynagrodzenia za zarządzanie spółką (wyłącznie success fee od zrealizowanych zysków)

 
Dlaczego nieruchomości pod wynajem?
KOLUMNY.png

Stabilność inwestycji

Nieruchomości cechuje dużo mniejsza zmienność, niż inne klasy aktywów

KRAN.png

Regularne dochody

Inwestując z nami, otrzymasz regularne dochody z wynajmu nieruchomości

WYKRES.png

Wzrost wartości

Nieruchomości w długich okresach zawsze rosną na wartości

SEJF.png

Zabezpieczenie majątku

Lokujemy 100% środków w nieruchomości, co chroni majątek przed inflacją i kryzysami finansowymi

projektowanie wnętrz
Stwórzmy razem portfel mieszkań pod wynajem.

Otrzymuj regularne dochody i pomnażaj majątek!

 
Jak to działa?
RECE.png

Przyłączasz się do spółki, która nabywa nieruchomości

KLUCZ.png

My zajmujemy się zakupem mieszkań i zarządzaniem najmem

PINIADZ.png

Otrzymujesz regularne dochody i cieszysz się wzrostem wartości inwestycji